Informacije:
* Iznosi članarina i naknada se primenjuju od 06.05.2009. godine i mogu biti izmenjeni Odlukom Upravnog odbora Udruženja.

Članarina i naknade

Vrsta naknade: Srbija Inostranstvo


Godišnja članarina: 700 DIN 6 EUR

Deponovanje dela: 450 DIN 4 EUR

Prezentacija deponovanog dela delimično i u insertima: 250 DIN 2 EUR

Prezentacija nedeponovanog dela delimično i u insertima: 550 DIN 5 EUR

Prezentacija deponovanog dela u celini: 450 DIN 4 EUR

Prezentacija nedeponovanog dela u celini: 1050 DIN 9 EUR

Izdavanje sertifikata o deponovanju: 300 DIN 3 EUR

Dopuna podataka u registru, izmena ili dopuna dela: 350 DIN 4 EUR

Promena podataka vezana za autorsko pravo i promet autorskog dela: 800 DIN 7 EUR

Izrada autorskih ugovora i stručna pomoć za promet autorskih prava za članove: 5220 DIN 45 EUR

Izrada autorskih ugovora i stručna pomoć za promet autorskih prava za druga lica: prema AT

Zastupanje u autorskim sporovima za članove: 50% u odnosu na AT

Zastupanja u autorskim sporovima za druga lica: Prema AT i dogovoru

Opšte informacije o autorskim pravima i saveti za članove (usmeno): 25% u odnosu na AT

Opšte informacije o autorskim pravima i saveti za članove (pismeno): 50% u odnosu na AT

Opšte informacije o autorskim pravima i saveti za druga lica: Prema AT* Za clanove koji istovremeno deponuju 10 i vise dela, naknade se ugovaraju posebno. Naknade za veci broj deponovanih dela, (10 i vise dela) se umanjuje. Procenat umanjenja svih naknada se povecava u zavisnosti od broja istovremeno deponovanih ili prezentovanih dela ( od 10 do 20, od 20 do 30 i preko 30). Maksimalni procenat umanjenja vrednosti naknada ne moze preci 45% vrednosti naknade za odredjenu radnju Agencije. Odluku o procentu umanjenja donosi Upravni odbor na predlog Predsednika.