Informacije:

 Ako pišete tekstove pesama imate puno pravo da svoja dela pravno zaštitite i ponudite zainteresovanim izvoÄ‘ačima na yumidagencija.org.

Nije bitno gde živite, autorsko pravo je neotuÄ‘ivo i ne poznaje geografske granice, a ni za muziku nema granica pa Vaše delo može da bude interesantno bilo kom članu iz koje god on bio države.

Da bi postali član yumidiagencija.org kliknite ovde.

 

TEKSTOPISCI

Kako prodati tekstove pesama?

Yumidiagencija.org je organizacija koja je uspostavila sistem kako zaštite autorskih prava, tako i otvorenog tržišta autorskim delima, izmeÄ‘u ostalog i tekstovima pesama. Svi Vaši tekstovi pesama biće na ravnopravan način  prezentovani zainteresovanim kupcima u sekciji "Market" yumidiagencija.org prezentacije. Na ovaj način možete da stupite u kontakt sa izvoÄ‘ačim kojima trebaju kvalitetni tekstovi pesama.  

Kako zaštititi autorska prava za tekst pesme?

Kroz automatizovan sistem upisa novog autorskog dela i automatsko kreiranje pdf obrazaca, proces upisa i autorizacije je maksimalno  pojednostavljen. Nakon uspešnog upisa i autorizacije, odnosno deponovanja dela,  dobićete sertifikat o autorstvu. Na ovaj način stičete neoboriv pravni dokaz da ste upravo Vi autor dela u pitanju.

Šta ukoliko mi neko ukrade tekst pesme ili njegov deo?

Na yumidiagencija.org, u sekciji "Market" objavljujemo isključivo dela za čije autorstvo autor poseduje validan dokument o dokazu autorstva. Samim time bilo kakva kraÄ‘a biće predmet sudske tužbe, gde Vi vladate neoborivim pravnim dokazom da ste upravo Vi autor dela, pa je naravno izvesna i presuda suda u Vašu korist.

Da li yumidiagencija.org čita tekstove pesama i pomaže u pronalaženju zainteresovanih kupaca? 

Yumidiagencija.org nije u obavezi da čita tekstove pesama koje prezentujete, a obzirom da Vi imate mogućnost da delo prezentujete prozno ili u isečcima, dakle ne u njegovoj celosti, takva dela sasvim sigurno nećemo nikada čitati. Yumidiagencija.org može ukoliko prepozna kvalitet u tekstu pesme prezentovanom u celosti da sugeriše pojedinim zainteresovanim članovima - kupcima da obrate pažnju na to delo, ali je ovo potpuno fakultativna aktivnost za koju yumidiagencija.org ne uzima nikakvu naknadu ni od autora ni od kupca.

Da li postoji neki standard kvaliteta za tekst pesme koji želim da prezentujem radi njegove prodaje?

Pisanje tekstova je umetnost, a umetnička dela subjektivno deluju različito na različite osobe. Stoga, ono što Vama izgleda kao loš tekst pesme, drugome će možda izgledati kao apsolutni hit, ili obrnuto. Pravila nema.

Ja sam već zaštitio autorska prava za moje tekstove pesama, da li mogu da ponudim svoja dela na yumidiagencija.org?

Naravno! Jedino pravilo na kome insistiramo je da sva dela koja prezentujete imaju validan dokument o autorstvu. Na ovaj način želimo da izbegnemo eventualne sporove oko autorstva nad nekim delom, te da pružimo pravnu sigurnost autorima koji prezentuju svoja dela potencijalnim zainteresovanim kupcima.