Informacije:
Molimo da popunite sva polja, nakon čega ćete dobiti aktivacioni Email sa daljim uputstvima kako aktivirati vaš nalog.

REGISTRACIJA NOVOG ČLANA

 

Pošto sam upoznat sa svim pravilima “Udruženja graÄ‘ana za autorska prava” Beograd, skraćeni naziv YU MIDI, želim da se učlanim u ovo udruženje i poštujući njegova pravila o sebi dajem sledeće podatke:

 
* sva polja obavezno popuniti
Ime:
Prezime:
Email:
Šifra:
Ponovi šifru:
Telefon:
Ulica i broj:
Grad:
Poštanski broj:
Država:
 

Nakon popunjavanja gore navedenih podataka, radi verifikacije, faksom, skeniranjem ili lično ću dostaviti kopiju lične karte ili pasoša ili nekog drugog validnog dokumenta koji od mene bude tražila Agencija. Prihvatam potpuno pravo Agencije da može tražiti i druge podatke, a sve u cilju poverenja i sigurne elektronske komunikacije.

Saglasan sam da Agencija može proveriti svaki od podataka koji dostavljam popunjavanjem elektronskog obrasca. Saglasan sam da pretragu deponovanih dela ne mogu da vršim dok se ne izvrši verifikacija mandata. Prednje podatke dostavljam radi aktivnog učešÄ‡a i sigurnosti onih sa kojima komuniciram. U slučaju promene nekih podataka koje ovde dostavljam obavezujem se da ću ih blagovremenono izmeniti i obavestiti Agenciju, a u slučaju propuštanja eventualne štetne posledice snosim sam.

Prilikom verifikacije članstva dostaviću i kopiju uplate članarine za tekuću godinu(e).

U javnim evidencijama na sajtu,  i za druga lica, moji lični podaci se ne mogu iznositi, osim mojom ličnom dozvolom, ili na zahtev državnih organa.

Svestan sam da ću ukoliko zloupotrebim ili na drugi način ne poštujem pravila Udruženja biti isključen iz članstva: ÄŒlan Udruženja koji uspostavljeno tržište za promet delima naruši izbegavanjem uloge Udruženja biće isključen iz članstva. Pod izbegavanjem uloge Udruženja se podrazumeva lična prezentacija već prezentiranih autorskih dela drugim članovima bez procedure kontakta kako je predviÄ‘eno na www.yumidiagencija.org. 

Nakon popunjavanja gore traženih podataka i prihvatanja pravila Agencije bez ikakvih uslovljavanja, slanjem ovog elektronskog formulara potpisujem i potvrÄ‘ujem predaju svoje članske prijave.