FESTIVAL NARODNE I POPULARNE MUZIKE I MUZIČKOG STVARALAŠTVA “PODRINJSKI ZVUCI” BAJINA BAŠTA 2015

Beograd, 21.09.2015.

 

 

FESTIVAL NARODNE I POPULARNE MUZIKE
I MUZIÄŒKOG STVARALAŠTVA
“PODRINJSKI ZVUCI”
BAJINA BAŠTA 2015

Organizator Ustanova „ Kultura“ Bajina Bašta,  i Udruženje graÄ‘ana „YU MIDI“ Beograd, kao suorganizator sa svojim saradnicima objavljuju

 K O N K U R S
narodne i popularne muzike i
muzičkog stvaralaštva

“PODRINJSKI ZVUCI” 2015.
Bajina Bašta 21.9.2015. godine

1)  Autorska ostvarenja i interpretacije koje se šalju na Festival su nova autorska dela i interpretacije raÄ‘ene u duhu muzičke kulture Podrinja i baštine ovog kraja, koje ga promovišu i popularišu, čuvaju njegovu tradiciju i prate opšta savremena kretanja kulture stanovništva. Gosti festivala na festivalu takodje promovišu svoje nove interpretacije i nova muzička ostvarenja.

2)  Pravo učešÄ‡a imaju svi autori i interpretatori sa leve i desne obale Drine, kao i drugi muzički stvaraoci.

 3)  Autorska ostvarenja i interpretacije se šalju kao završeni studijski snimci u audio formatu (na CD-u kao nosaču zvuka),  na adresu;  Ustanova „Kultura“ 31250 Bajina Bašta, Vuka Karadzića 13 sa naznakom “Za festival”. Rok dostave festivalskog materijala je 20.8.2015. godine. Uz napred navedeni materijal dostavlja se fotografija interpretatora dimenzija 5x8 sm i podaci o autorima, odnosno interpretatoru.

4) Autori mogu učestvovati sa više dela, a interpretatori samo sa jednom interpretacijom

5) Organizacioni odbor festivala će izvršiti izbor i selekciju prispelog materijala, odrediti redosled izvoÄ‘enja, odnosno odrediti eventualne kotizacije učesnika (učešÄ‡e u zajedničkom reklamnom materijalu i diskografiji). Organizacioni odbor takodje zadržava pravo da reklamni i diskografski materijal štampa, objavljuje, deli uz ulaznice za festival, medijski i na drugi način koristi, ili ta prava prenese na drugo lice. Dostavom materijala i prijavom na Festival učesnici pristaju na sva pravila festivala i principe njegovog organizovanja kao i druge propozicije koje odredi organizator.

6) Autori i interpretatori svoja autorska prava  i prava interpretatora i odnosu na treća lica dalje nesmetano koriste i raspolažu.

7)  Organizator može sva ili deo organizacionih poslova preneti i na diskografsku kucu ili drugi subjekt koji se bavi poslovima organizovanja muzičkih dogaÄ‘aja ali osnovna pravila festivala ne mogu biti bitno izmenjena.

8) Festival nema takmičarski karakter, a organizator ili njegovi saradnici mogu dodeljivati posebna priznanja i posebne zahvalnice učesnicima festivala, ili na drugi način preko medijskih sponzora odrediti sveukupnog pobednika festivala.

9) Festivalski materijal se objavljuje na nosaču zvuka sa fotografijama učesnika i promoviše u medijima. Svaki učesnik festivala dobija po jedan festivalski CD.

10) Festival će se održati 21.-og septembra 2015. u sportskoj dvorani sa početkom u 21 čas. Druge informacije o održavanju festivala biće naknadno objavljene.

11) Sva dodatne informacije mogu se dobiti na telefone +38164 84 75 209,   odnosno +381 031/866-840   Ð¸Ð»Ð¸ на е-mail Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÑƒ: http://yumidiagencija.org/kontakt/, odnosno,  [email protected]

 

                                                     ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР