Predstavljanje Agencije

Beograd, 03.02.2011.

Na forumu YU MIDI je još tokom razgovora oko osnivanja Agencije bilo govora da će se prezentirati kako se odlažu deponovana dela i kako se dokumentacija ureÄ‘uje i odlaže.

Veliki broj članova nije u mogućnosti da neposredno kontaktira sa administracijiom Agencije, niti je Agencija zamišljena kao klasični biro koji bi funkcionisao na bazi kancelarije i prijema stranaka. Agencija je koncipirana da maksimalno koristi savremena sredstva komunikacije jer okuplja članstvo iz celog sveta i sa članstvom mora komuncirati uglavnom elektronski. U tom smslu može se pogledati kratak video koji ilustruje odlaganje dokumentacije Agencije i odlaganje i deponovanje autorskih dela.