K O N K U R S

Beograd, 08.02.2012.

Udruzenje gradjana za zastitu autorskih prava “YU MIDI Agencija”, u cilju potpunije prezentacije svog clanstva i autorskih dela koja se deponuju u Agenciji, raspisuje

K O N K U R S
ZA USPESNA AUTORSKA DELA
NOVE NARODNE MUZIKE


YU MIDI Agencija ce na festival “Nove narodne muzike Lira 2012”, kao i prosle godine, izaci sa svojim favoritima i najboljim ostvrenjima uradjenim u duhu tog festivala. Iz tih razloga pozivamo clanstvo da dostavi svoja autorska dela radjena za ovaj Festival, i deponuju po uobicajenoj proceduri, sa naznakom za Festival “LIRA 2012”

Cilj YU MIDI Agencije je da na festival “Nove narodne muzike Lira 2012” izadje sa najmanje (3) tri dela deponovana u Agenciji, da pomogne i organizuje tehnicku podrsku oko pripreme dela za izvodjenje, da pruzi drugu podrsku oko pronalazenja interpretatora, kompozitora muzike ako delo ima samo tekst, teksta ako delo ima samo muziku, aranzmansku obradu ako delo nema aranzman i slicno.

Pravo ucesca na ovom konkursu imaju svi clanovi YU MIDI Agencije

Izbor dela, koja su deponovana i kandidovana za Festival, izvrsice posebna komisija sastavljena o strucnjaka i poznavalaca pojedinih oblasti muzickog stvaralastva i javno objaviti na sajtu Agencije i Forumu YU MIDI.
Za dela koja po konkursu budu izbrana, sva autorska prava, u odnosu na Agenciju, zadrzava autor dela. Troskove studijske obrade ili eventualni drugi troskovi uredice se u posebnom dogovoru autora i Agencije. Kandidatura izabranih dela za festival “Nove narodne muzike Lira 2012” izvrsice se u skladu sa procedurom Festivala.

Napomena : Festival “Nove narodne muzike Lira” neguje pesme pisane u duhu bogate riznice i kulturne bastine muzike ovog dela Evrope. Festival afirmise i popularise povratak tradiciji i tradicionalnoj narodnoj muzici. Festival cuva izvornost pesme i njenu ulogu u stvaranju opste kulture i kulturnog stvaralastva naroda ovoga kraja.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Agencije i zavrsava se 15.4.2012. godineYU MIDI AGENCIJA