Godišnja Skupština Udruženja

Beograd, 09.03.2010.

U Hotelu N, u sali za sastanke, Bilećka br.57, Beograd, sa pocetkom u 14 časova, dana 13.3.2010. godine, održaće se redovna godišnja Skupština Udruženja graÄ‘ana YU MIDI Beograd.

Skupština će razmatrati rezultate rada i aktivnosti Udruženja za 2009 godinu.
Rad Skupštine Udruženja je javan i Skupštini mogu prisustvovati svi članovi Udruženja koji za to izraze svoj interes.
Obaveštavaju se članovi , koji žele da prisustvuju radu Skupštine, da svoje prisustvo najave na telefon 064 84 75 209 radi obezbeÄ‘enja adekvatnog prostora i uslova rada Skupštine. Svi materijali sa Skupštine će biti objavljeni.

Na linku http://www.yumidiagencija.org/rezultati_rada_2009.doc je kratak radni materijal za Skupštinu Udruženja graÄ‘ana YU MIDI.

S poštovanjem,
YU MIDI Agencija