Slobodan Mulina u poseti YU MIDI Agenciji

Beograd, 16.01.2010.

Poznati interpretator i autor narodnih pesama Slobodan Mulina, posetio je YU MIDI Agenciju i detaljno se upoznao sa Projektom YU MIDI Agencije. Tokom dužeg razgovora sa predstavnikom Agencije i interesovanja za detalje funkcionisanja  Agencije i principa njenog rada, Slobodan je dao sve pohvale konceptu i načinu rada, i izneo svoje mišljenje da će muzički svet sigurno podržati  ovakvu ideju i stati iza projekta. Sazrelo je vreme da se uz pomoć savremene komunikacije neke stvari u autorskim pravima i odnosima onih koji se bave muzikom  menjaju, a YU MIDI Agencija je to definitivno razumela.

Kada je tokom prezentacije Slobodan Mulina video da su članovi Agencije iz Austrije, Nemačke, Hrvatske, Engleske, Kanade, Kipra i  drugih krajeva sveta, posebno je bio zadovoljan. Autor i interpretator pesama, koje po svim kriterijumima ulaze u antologiju pesama ex-Yu,  je izrazio spremnost da u svakom smislu, posebno promotivnom, bude na usluzi Agenciji. Kada kolege upoznaju ovako ureÄ‘eno tržište i korektan odnos koji obezbeÄ‘uje poštenu saradnju u svim elementima, svi će vas podržati, rekao je naš kolega dok je davao kratak intervju.

Tokom daljeg razgovora analizirana je mogućnost posebnog programa čiji bi nosioci bili YU MIDI Agencija, Slobodan Mulina i druge poznate ličnosti iz sveta kulture. Ako se u sledećim dogovorima precizira ceo koncept, vrlo brzo bi moglo doći do realizacije zanimljivog projekta u kojem bi na posredan način mogli da učestvuju mnogi članovi YU MIDI Agencije i YU MIDI foruma.